top of page

UPWOOD

LUE LISÄÄ

Home: Приветствие

Erasmus + KA2 hanke

Hankeaika: lokakuu 2019–huhtikuu 2022

UPWOOD-hankkeen strateginen kumppaniverkosto pyrkii parantamaan työpaikalla oppimisen (WBL) ja ammatillisen koulutuksen (VET) tasoa kehittämällä ja tuomalla saataville koulutussisältöjä, jotka vastaavat energiatehokkaan ja innovatiivisen puurakentamisen nykyisiin ja esiin nouseviin ammattitaitotarpeisiin.

Kohderyhmät

  • VET:n  ja WBL:n tarjoajat

  • Rakennusalan työnantajat 

  • WBL:n oppisopimusopiskelijat rakennusalalla

  • Ammatillisen koulutuksen viranomaiset ja urakehitystä ohjaavat tahot

  • Alan edustajat ja päättäjät

bottom of page