top of page

Käynnistyskokous Grazissa Itävallassa

Marraskuussa 2019 Itävallan Grazissa pidettiin hankkeen osapuolien ensimmäinen tapaaminen, jonka tehtävänä oli keskustella hankesuunnitelmasta ja varmistaa, että kaikilla hankkeen osapuolilla on yhteneväinen näkemys projektista ja kunkin osapuolen tehtävistä siinä. Osapuolilla oli mahdollisuus esitellä oma organisaationsa ja tutustua kunkin osapuolen toimintakenttään ja erityispiirteisiin. 

 

Tapaamisessa haettiin erityisesti yhteistä visiota koulutuskurssin tavoitteista, sovittiin hankkeen päätoiminnoista ja osapuolien tulevasta tehtävänjaosta. Yksityiskohtaisesti käsiteltiin myös projektihallinnan kysymyksiä ja raportoinnin menettelytapoja, budjetointia ja hankkeen aikataulua. 

 

Lisäksi osapuolet vierailivat Grazissa työmaalla, jossa on rakenteilla asuinkäyttöön ja julkisiksi rakennuksiksi valmistuvia puukerrostaloja. 

 

Hankkeen seuraava yhteinen partnerikokous järjestetään Valenciassa kesäkuussa 2020. 

IMG_1862.jpg
bottom of page