Käynnistyskokous Grazissa Itävallassa

Marraskuussa 2019 Itävallan Grazissa pidettiin hankkeen osapuolien ensimmäinen tapaaminen, jonka tehtävänä oli keskustella hankesuunnitelmasta ja varmistaa, että kaikilla hankkeen osapuolilla on yhteneväinen näkemys projektista ja kunkin osapuolen tehtävistä siinä. Osapuolilla oli mahdollisuus esitellä oma organisaationsa ja tutustua kunkin osapuolen toimintakenttään ja erityispiirteisiin. 

 

Tapaamisessa haettiin erityisesti yhteistä visiota koulutuskurssin tavoitteista, sovittiin hankkeen päätoiminnoista ja osapuolien tulevasta tehtävänjaosta. Yksityiskohtaisesti käsiteltiin myös projektihallinnan kysymyksiä ja raportoinnin menettelytapoja, budjetointia ja hankkeen aikataulua. 

 

Lisäksi osapuolet vierailivat Grazissa työmaalla, jossa on rakenteilla asuinkäyttöön ja julkisiksi rakennuksiksi valmistuvia puukerrostaloja. 

 

Hankkeen seuraava yhteinen partnerikokous järjestetään Valenciassa kesäkuussa 2020. 

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään
tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

Yhteystiedot:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD hanke