top of page

2. hanketapaaminen

UPV:n oli tarkoitus järjestää hankkeen toinen tapaaminen Valenciassa, mutta globaalin COVID-19 -pandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi se täytyi pitää verkossa 20. toukokuuta 2020. 

Hankekumppanit käsittelivät O1- ja O2-tuotosten tuloksia, jossa pääasiassa keskityttiin O2-T1 -tehtävään ""Oppimistulosten ryhmittely oppimisyksiköihin"". Tehtävää paranneltiin kaikkien mielipiteiden kautta. Määritellyt UPWOOD-oppimistulokset esiteltiin ja niistä keskusteltiin ensimmäisen hankejakson aikana tehdyn selvityksen perusteella. Lisäksi keskusteltiin ideoista ja lähestymistavoista vastaavien tulosten ryhmittelemiseen oppimisyksiköiksi. 

Tapaamisessa käytiin läpi mahdollisia työsuunnitelman poikkeamisia epidemiatilanteessa ja katsottiin, ettei erityisiä esteitä pitäisi olla hankkeen toteutumisessa. 

Kaikki suoritettavat tehtävät tarkistettiin ja päätettiin seuraava kokous. Huolimatta kumppaneiden innostuksesta tavata Latvian Liepajassa, se kuitenkin pidetään verkossa.

64857.jpg
bottom of page