top of page
Якорь 1

2. hankejakson eteneminen

Hankkeen viimeisten kuukausien aikana kumppanit ovat olleet kehittämässä UPWOOD Open Education Resources -oppimisyksiköitä. Ensimmäisen hankejakson aikana toteutetun selvityksen tuloksiin perustuvat oppimistulokset on ryhmitelty oppimisyksiköihin, joissa yhdistyvät rakennusalan vaatimien taitojen ja tietojen yhdistelmä. 

Oppimisyksiköt on luotu noudattaen eurooppalaisen ECVET-verkoston asettamia kriteerejä, johon kuuluvat: otsikko, oppimisyksikön sisällysluettelo, oppimistavoitteet, ennakkoedellytykset, oppimateriaalien määrä (luentomonisteet, esitykset, tapaustutkimukset, usein kysytyt kysymykset) sekä suunniteltu kesto ja viitteet.

170.jpg
bottom of page