top of page

1. hankejakson eteneminen 


EXELIAn kehittelemän menetelmän pohjalta ja kaikkien osapuolien panostuksella hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana laadittiin verkkokysely, jonka tarkoituksena oli tunnistaa niitä taitoja, tietoja ja osaamista, joita työpaikalla oppimisen piirissä olevilta rakennusalan työntekijöiltä vaaditaan energiatehokkaiden puunteollisuuden ratkaisujen ja menetelmien käyttämiseksi.

 

Lisäksi kukin osapuoli teki omassa maassaan kirjallisten lähteiden pohjalta selvityksen hankkeen kannalta oleellisista rakennusalan oppisopimuskoulutuksista, jotta saatiin käsitys, minkälainen osaaminen niissä painottuu.

 

UPWOOD laatii osaamistarpeita ja oppimistuloksia koskevan selvityksen kerättyjen vastausten ja aineistojen perusteella.

170.jpg
bottom of page